Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba Ing. Maroš Revický , so sídlom Hlavná 546/84, 972 26 Nitrianske Rudno IČO: 52304361, zapísanej vo verejnom živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade Prievidza, číslo živnostenského registra 340-48014 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

- meno a priezvisko
- adresa
- e-mail
- telefónne číslo
- písomná komunikácia

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vzájomnej komunikácie na základe vášho podnetu v zmysle vypísaného formulára na webe, priamej emailovej alebo telefonickej komunikácie . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu, pokým dotknutá osoba nepožiada o výmaz.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad elektronicky napísaním emailu na adresu info@webcodex.sk alebo zaslaním listu na kontaktné adresu Webcodex.sk, Hviezdoslavova 484/9, 971 01 Prievidza.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

- Poskytovateľ webhostingu Websupport
- Nástroj na tvorbu webu Elementor
- Nástroj pre tvorbu webu Oxygen
- Nástroj pre optimalizáciu webu WP Rocket
- SEO nástroj Yoast SEO
- Cookies nástroj Cookiebot Usercentrics
- Google Analytics
- Google Captcha

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- vziať súhlas kedykoľvek späť,
- vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
- vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
- vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ochrana a spracovanie osobných údajov
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram